Bắt thêm một đồng phạm trong v/ụ á/n rúng động ở Bình Dương

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

Hàng giờ liền đấu trí với nghi phạm, cuối cùng C.an tỉnh Bình Dương x/á/c định thêm đồng phạm cùng thực hiện hành ….

Bạn đang xem trên Video Thịnh Hành

43 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>