Bay thử Trực Thắng 800k – 3′ Rớt max nhọ @@

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

Hôm nay mình sẽ Bay thử Trực Thắng 800k mua tại chợ cửa khẩu Tân Thanh – bay chưa được 3′ Rớt max nhọ luôn anh em ạ @@

Bạn đang xem trên Video Thịnh Hành

23 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>