Beyonder Kẻ Đến Từ Vô Cực – Hạ Thanos Trong Một Chiêu | Hồ Sơ Nhân Vật

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

Beyonder – Kẻ Đến Từ Vô Cực | Hồ Sơ Nhân Vật

“Ta phải giả vờ không có gì xảy ra! Ta là ĐẤNG TỐI CAO!! Trong thực tại của ta, ta là Vũ Trụ!”
———
► Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCgWfrRXAObuaKx4L8U1XxVQ?sub_confirmation=1
► Website: https://vn.videostrending.net/chuyen-muc/khac/ho-so-nhan-vat
► Twitter: https://twitter.com/CRT_Records
———

Quyền hạn và khả năng của Beyonder gần như vô hạn

Beyonder có khả năng thao tác thực tại theo mọi cách. Ông có thể thao tác năng lượng psionic cho phép ông ta đọc được mọi tâm trí trong toàn vũ trụ, vô hiệu hóa tất cả các khả năng thăm dò tâm linh từ các nhà ngoại cảm mạnh mẽ, xóa những kỷ ức về bản thân mình khỏi tất cả mọi người trên hành tinh và có rất nhiều khả năng khác. Khả năng nhận thức của ông cũng ở mức toàn bộ Đa Vũ Trụ. Ông cũng có thể dễ dàng thay đổi trạng thái vật chất và có hàng loạt những quyền hạn khác. Ông có sức mạnh siêu nhiên vô cùng mạnh mẽ mà không hề có giới hạn nào. Sử dụng khả năng thao tác thực tại của bản thân, ông có thể tái tạo lại mọi tổn thương trên cơ thể bằng một ý nghĩ đơn giản. Ông còn có khả năng khác như dịch chuyển tức thời, bay, khả năng này không chỉ giới hạn ở bản thân mà còn có tác dụng lên người khác, vật khác. Ông có thể tạo ra hoặc phá hủy một đa vũ trụ chỉ bằng một ý nghĩ. Ông có mọi quyền hạn, có thể tồn tại trong mọi không gian, thời gian.

Bạn đang xem trên Video Hot

2 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>