Bọ cạp có biết bơi hay không?

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

❔ What about this video: Video tìm hiểu khả năng thích nghi của bọ cạp trong môi trường nước, một thí nghiệm nhỏ xem bọ cạp sẽ phản ứng như thế nào nếu như chúng không may bị rơi xuống nước và kiểm tra xem chúng có khả năng hô hấp được dưới nước hay không? Sau thí nghiệm nhỏ tôi rút ra kết luận là nếu không may bị rơi xuống nước thì bọ cạp vẫn có thể nhịn thở được ít nhất là vài phút mà không hề hấn gì, chúng sẽ tìm cách di chuyển ra khỏi vùng ngập nước bằng cách bò sát bề mặt đáy, vì bọ cạp hô hấp bằng các lỗ khí bên dưới bụng nên trong video bạn thấy rằng nó đã rất khôn khi cố gắng trồi bụng lên khỏi mặt nước để lấy không khí, và tất nhiên bọ cạp hoàn toàn không có khả năng bơi lội. Video không mang tính chất ngược đãi hay giết hại động vật mà chỉ có giá trị tìm hiểu về khả năng của động vật, ở đoạn cuối video nhân vật của chúng ta vẫn bình an vô sự, các bạn có thể thấy rằng nó đã cố dùng đuôi độc đễ tấn công khi mình dùng đũa để gắp nó ra khỏi mặt nước. Chúc các bạn xem video vui vẻ!
? Please SUBSCRIBE my channel: ? https://goo.gl/WIvmb1
? Thank you for watching my videos ?.
? View more videos: ? https://goo.gl/JCXYxX
? My phone & Facebook: http://goo.gl/mL74P5
⚠ Copyright notes: This video was made by me (Please do not copy video clips in any form).

Bạn đang xem trên Video Thịnh Hành

26 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>