Bổ củi – anh bạn bọ cánh cứng

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

🚥 Video độc quyền ®.
❔ What about this video: Bổ củi thuộc Họ Bổ Củi, Bộ Bọ Cánh Cứng, Lớp Côn Trùng. Là một loại bọ cánh cứng có khả năng bật nhảy độc đáo.
🏠 Please SUBSCRIBE my channel: 👉 https://goo.gl/WIvmb1
💐 Thank you for watching my videos 💚.
👀 View more videos: 👉 https://goo.gl/JCXYxX
📞 My phone & Facebook: https://goo.gl/kCDFWF
⚠ Copyright notes: This video was made by me (Please do not copy video clips in any form).
🎵 Music in video:

One Fine Day của Audionautix được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nghệ sĩ: http://audionautix.com/

Thingamajig của Audionautix được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nghệ sĩ: http://audionautix.com/

Achaidh Cheide – Celtic của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100340
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/

Bạn đang xem trên Video Thịnh Hành

26 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>