Chạy Thử XE VRX Racing RH1045 1/10 – VRX OCTANE XL Brushless

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

Để xem chi tiết hoặc mua các bạn có thể truy cập : https://goo.gl/BfPaKj

Music Test : Go Cart của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1300006
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/

Bạn đang xem trên Video Thịnh Hành

44 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>