Con chuột kém may mắn nhất quả đất (unlucky rat)

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

❔ What about this video: Unlucky Rat – Funny video (Theft and tragic end) – Đây chỉ là một clip cắt ghép hư cấu giúp mọi người thư giản giải trí, không tuyên truyền hay khuyến khích việc ngược đãi động vật. Chuột chỗ mình rất nhiều, chúng tàn phá mùa màng, phá hỏng các vật dụng gia đình thậm chí truyền bệnh cho gia súc, chúng tôi đã tìm nhiều cách để diệt chuột nhưng kết quả cũng không khá hơn. Nói chung chuột là loài có hại.
? Please SUBSCRIBE my channel: ? https://goo.gl/WIvmb1
? Thank you for watching my videos ?.
? View more videos: ? https://goo.gl/JCXYxX
? My phone & Facebook: http://goo.gl/mL74P5
⚠ Copyright notes: This video was made by me (Please do not copy video clips in any form).

Bạn đang xem trên Video Thịnh Hành

40 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>