Giải Mã 7 Trò Ảo Thuật Kinh Điển Nhất Thế Giới

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

Xin chào… như các bạn cũng biết mọi người rất quan tâm tới ảo thuật và các hiện tượng khó giải thích khác.
Từ thời cổ đại, các nhà ảo thuật đã làm ảo thuật và đã làm mọi người tin rằng điều đó là không thể.
Các bạn cũng biết khi các trò ảo thuật của họ dễ giải thích được thì họ không hài lòng lắm.
Tuy nhiên chúng ta lại rất quan tâm đến việc tiết lộ bí quyết của các trò ảo thuật đó và muốn biết được cách mánh của các nhà ảo thuật gia
và hôm nay chúng tôi sẽ dành cho các bạn 7 màn ảo thuật và bí mật phía sau các màn ảo thuật ấy.
Nó dường như không giống như các nhà ảo thuật thể hiện.
chúng ta hãy bắt đầu nào.

Bạn đang xem trên Video Thịnh Hành

37 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>