- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây