Jean Grey – Vật chủ của Phoenix và Dark Phoenix | Hồ Sơ Nhân Vật Channel

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

Jean Grey – Vật chủ của Phoenix và Dark Phoenix | Hồ Sơ Nhân Vật Channel
Jean Grey – Kẻ gắn liền với Phoenix và Dark Phoenix| Hồ Sơ Nhân Vật Channel
——
► Subscribe: https://bitly.vn/4ao
► Facebook : https://bitly.vn/4an
► Website: https://vn.videostrending.net/chuyen-muc/khac/ho-so-nhan-vat
► Twitter: https://twitter.com/CRT_Records
———
Năng lực và sức mạnh của Jean Grey:

Jean Grey là 1 mutant cấp Omega. 2 năng lực chính của Jean là Telepathy (ngoại cảm) và Telekinesis (nâng đồ vật bằng ý nghĩ).

Hình dạng thường:

Về mặt Telepathy, Jean có thể đọc ý nghĩ người khác hoặc đưa suy nghĩ của mình vào người khác. Jean có thể bảo vệ mình và người khác làm cho họ không thể bị phát hiện bởi các nhà ngoại cảm khác hay những thiết bị như Cerebro. Jean có thể tạo ra lá chắn như Invisible Woman bằng năng lực ngoại cảm của mình. Jean có thể tác động lên tâm trí người khác để làm nhiều việc khác nhau như:

* Tạo ảo ảnh

* Điểu khiển người khác

* Thay đổi nhân cách người khác

* Gây mất trí nhớ tạm thời hoặc mãi mãi cho người khác

* Chữa lành các chấn thương tâm lí

* Gây mê tâm lí

* Tăng cường năng lực của các mutant khác

* Liên kết tâm trí

* Vô hiệu hóa năng lực mutant

Jean có thể chuyển toàn bộ ý thức và năng lực của cô sang 1 cơ thể khác. Jean có thể phân thần và đi đến Astral Plane. Jean cũng có thể làm 1 cái ra đa để phát hiện những người xung quanh ở cự li ngắn. Khi Jean chiến đấu, cô sẽ dùng Telepathy dưới 2 dạng là bắn tia ngoại cảm làm gây chấn thương tâm lí cho đối phương hoặc biến ra 1 con chim lửa bằng năng lượng ngoại cảm để đánh cào cấu đối phương, gây ra chấn thương tâm lí lẫn thể chất.

Về mặt Telekinesis, Jean có thể nâng được 50 tấn chỉ bằng suy nghĩ của mình. Jean có thể tự nâng bản thân để bay. Jean cũng có thể tác động lên các nguyên tử để tạo ra nhiệt.

Hình dạng Phoenix:

Khi sở hữu Phoenix Force, các năng lực mặc định của cô được nâng lên đáng kể và cho cô thêm 1 số khả năng mới. Jean là vật chủ hoàn chỉnh và mạnh nhất của thực thể Phoenix Force, dạng mạnh nhất là Phoenix Of The Crown (Bạch Phượng Hoàng – White Phoenix).
#jeangrey #phoenix #dark phoenix #xmen #dinhan

Bạn đang xem trên Hồ Sơ Nhân Vật

1 phản hồi

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>