Nhà mới của rùa

Rết có biết bơi không?

Ngỗng mẹ đang ấp trứng

Cận cảnh ốc sên

Lột da cho tắc kè