#KST Vlog – Đố anh em biết hạt gì ???

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

KST Vlog – Ngày thứ 2 mình ở tam đảo, lên chùa vàng và đền bà chúa thượng ngàn, khi xuống ngồi nhắm ly trà, thưởng thức chút hạt dẻ, bán của mài…. phong cảnh hữu tình anh em ạ…

Bạn đang xem trên Video Thịnh Hành

20 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>