Lại VỨT – Lên Đời ver2 – Mavic 2 ZOOM SMART CONTROLLER COMBO

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

Lại nâng cấp anh em ạ, sau gần 1 năm dùng Mavic Air combo, nay mình quyết định lên đời Mavic 2 ZOOM SMART CONTROLLER COMBO

Bạn đang xem trên Video Thịnh Hành

40 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>