Mở 5 Thùng Loa Đài Sắt Vụn Từ Nhật Tảo

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

Trong chuyến xuyên việt mình có ghé chợ Nhật Tảo huyền thoại trong TPHCM, có làm 5 thùng loa đài , giờ mở anh em ạ
Video lướt nhật tảo : https://www.youtube.com/watch?v=1rtlnvT422I

Bạn đang xem trên Video Thịnh Hành

38 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>