Ngỡ ngàng với nhân viên 1080 vừa uống trà đá vừa làm việc

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

Nhân viên 1080 đi uống trà đá mà công việc vẫn không buông tha
NHân viên tiêu biểu của năm
Nguồn :sưu tầm

Bạn đang xem trên Video Hot

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>