Ngỡ ngàng với nhân viên 1080 vừa uống trà đá vừa làm việc

Nhân viên 1080 đi uống trà đá mà công việc vẫn không buông tha
NHân viên tiêu biểu của năm
Nguồn :sưu tầm

Bạn đang xem trên Video Hot

Naturalium - Mỹ phẩm thiên nhiên không chất bảo quản

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>