Nhạc sóng não Beta – Giúp minh mẫn, tập trung cao độ…2016

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

Beta: Là sóng gắn liền với hoạt động của não trái. Sóng não beta phát ra khi bạn đang minh mẫn, tập trung cao độ, sử dụng tư duy logic, tính toán số liệu, sử dụng ngoại ngữ, phân tích tìm ra đáp án hay giải pháp… Lúc này não bộ của bạn hoạt động với tần số 13 đến 25 bước một giây. Đây chính là thời điểm để bạn hoạt động hiệu quả và linh hoạt nhất .Nếu bạn đang tập trung mà tự nhiên mơ mộng, buồn ngủ, giảm tỉnh táo…th

Bạn đang xem trên Video Hot

1 phản hồi

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>