Nhạc sóng não Theta giúp ích cho thiền

sóng Theta đặc biệt hiệu quả khi bạn thiền định, nó sẽ giúp bạn nhanh chóng loại bỏ tạp niệm và nhập thiền nhanh hơn. Ha ỹ hít thở sâu, nhắm mắt và bắt đầu thiền định cùng với nhạc therta

Bạn đang xem trên Video Hot

Naturalium - Mỹ phẩm thiên nhiên không chất bảo quản

2 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>