Nhạc sóng não Theta giúp ích cho thiền

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

sóng Theta đặc biệt hiệu quả khi bạn thiền định, nó sẽ giúp bạn nhanh chóng loại bỏ tạp niệm và nhập thiền nhanh hơn. Ha ỹ hít thở sâu, nhắm mắt và bắt đầu thiền định cùng với nhạc therta

Bạn đang xem trên Video Hot

2 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>