NTN – Giả Tai Nạn Thử Lòng Người Vô Cảm – Try unfeeling hearts

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

Rất Cảm Ơn Các Bác Đã Không Ngại Mưa Gió Dừng Lại Giúp Người Hoạn Nạn.
Hành Động Này Rất Cao Cả Và Đáng Noi Theo.
Facebook N.T.N: https://www.fb.com/NTNNguyenThanhNam
Mail: Monstertattoovn@gmail.com

Bạn đang xem trên Video Hài

46 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>