NTN – Thử Lòng Và Giúp Đỡ Cụ Già Bán Rau – Try crush the poor old stuff

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

Hãy Giúp Đỡ Nếu Bạn Có Thể !
Khi bạn chia sẻ đi video này là bạn đang giúp Xã Hội thay đổi hơn !
Facebook N.T.N: https://www.fb.com/NTNNguyenThanhNam
Mail: Monstertattoovn@gmail.com
Music 0:24 – Steve Jablonsky – Best Thing That Ever Happened

Bạn đang xem trên Video Hài

41 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>