Nửa Đời Người Tôi Học Được? | Quà Tặng Cuộc Sống

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

Nửa đời người tôi học được
———-
Tác giả: Videvo
Giấy phép: Videvo Attribution License
Source : https://www.videvo.net/video/close-up-of-a-hand-running-through-crops/7535/

Bạn đang xem trên Video Hot

2 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>