Ổ ĐIỆN Thần Kỳ ? Dùng 100 số điện còn 50 số điện ???

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

Đi chợ Cửa Khẩu Tân Thanh, được bà bán hàng giới thiệu quả Ổ ĐIỆN Thần Kỳ anh em am, Dùng 100 số điện còn 50 số điện , có vẻ hư cấu, thôi quất cái về làm video xem sao :v :v

Bạn đang xem trên Video Thịnh Hành

45 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>