P2 – Ráp Xe TFL Bronco C1508 Lên Đồ Điện Khủng

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

Phần 2 – Ráp Xe TFL Bronco C1508 với bộ Đồ Điện Khủng
Phần 1 : https://www.youtube.com/watch?v=WoabpVlznJE

Chi tiết các thành phần cho bạn nào cần ráp

– KIT chiếc xe : https://goo.gl/K2Pn9E
– ESC 120A : https://goo.gl/J9iPNn
– Motor 4068 1700KV : https://goo.gl/kt9ZMs
– Servo : https://goo.gl/c6dNLT
– Bộ TX RX : https://goo.gl/WGJG3T

Bạn đang xem trên Video Thịnh Hành

41 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>