Pokemon bọ ngựa của tớ

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

❔ What about this video: Tớ thì chỉ thích mấy con vật ngoài thực tế thôi chứ săn Pokemon trên điện thoại thì tớ xin giơ tay rút lui thôi, với tớ Pokemon chính là các con vật hiện hữu hằng ngày trong đời sống xung quanh ta 🙂
? Please SUBSCRIBE my channel: ? https://goo.gl/WIvmb1
? Thank you for watching my videos ?.
? View more videos: ? https://goo.gl/JCXYxX
? My phone & Facebook: http://goo.gl/mL74P5
⚠ Copyright notes: This video was made by me (Please do not copy video clips in any form).

Bạn đang xem trên Video Thịnh Hành

23 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>