Quả sầu riêng

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

❔ What about this video: Quả sầu riêng ở Việt Nam là một loại trái cây nổi tiếng, nó có một mùi nặng rất là đặc trưng, với một số người thì mùi của sầu riêng thật là kinh khủng nhưng với tôi nó là một loại thức ăn tuyệt vời, sầu riêng thường phải mất 3-4 năm mới có thể cho ra quả và quả của chúng chỉ ra một lần trong năm.
? Please SUBSCRIBE my channel: ? https://goo.gl/WIvmb1
? Thank you for watching my videos ?.
? View more videos: ? https://goo.gl/JCXYxX
? My phone & Facebook: http://goo.gl/mL74P5
⚠ Copyright notes: This video was made by me (Please do not copy video clips in any form).

Bạn đang xem trên Video Thịnh Hành

40 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>