Test và Bung quả cầu Plasma mini

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

Để mua nó các bạn có thể truy cập : https://goo.gl/pPgu9O

Quả cầu plasma mini này để trang trí khá hấp dẫn, chúng ta cũng có thể bung nó và nghịch, độ chế các kiểu :))

Bạn đang xem trên Video Thịnh Hành

31 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>