Thử Cảm Giác Gắn CAM FPV lên thuyền máy bơm Motor 775

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

Hôm nay chúng ta sẽ cùng thử Gắn CAM FPV lên thuyền máy bơm Motor 775.
Kính FPV : https://goo.gl/KFT3Fh
Cam FPV mini : https://goo.gl/bUrwZZ
Video chế thuyền : https://www.youtube.com/watch?v=Am6xTpqjFB4

Bạn đang xem trên Video Thịnh Hành

25 Bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>