Tuyên Bố S.ốc Đại diện Nam Huỳnh Đạo: ‘Không có võ công truyền điện’

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

Pierre Flores nói công phu “truyền điện” của sư phụ Huỳnh Tuấn Kiệt là gian dối. Nam Huỳnh Đạo giải thích sao về công phu này?
Nguồn : vnexpress.net

Bạn đang xem trên Video Hot

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>