Vật Nam Nữ | Đô Vật Hội Tết Đình Làng

- Chung cư Vinhomes - West Point Đỗ Đức Dục - Tâm điểm phía Tây

#thethao #tinthethao #dovat #nuvatnam #vatcotruyen
Vào sới vật, ngoài sức khỏe cũng phải có “miếng”. Gồng, sườn, bốc đều phải biết để khi vào sới vật, tùy trường hợp, tùy đối thủ của mình mà vận dụng. Cái này phải chỉ dạy trực tiếp, nói không cũng khó

Bạn đang xem trên Video Hot

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>